Terminsavgifter

Höstterminen 2018
Ridningen sker terminsvis men är uppdelad i två betalningsperioder. Period I betalas senast den 31/7-18, Period II betalas senast den 31/10-18, på Bg 331-4960. Skriv tydligt vad och vem det gäller.
Som ny elev har man rätt att betala för 3 provlektioner utan att förbinda dig.

Junior, tom 20 år; 60 min 180 kr/lekt X 20 lekt = 3600 kr  PI 1800 kr  PII 1800 kr
Senior;                   60 min 210 kr/lekt X 20 lekt = 4200 kr  PI 2100 kr  PII 2100 kr

Rider du med på egen häst betalar du 50 kr mindre per lektion.

Återbetelning sker endast vid skada eller sjukdom som hindrar dig från att kunna rida. Uppvisande av läkarintyg krävs.
Genom att betala in ridavgiften godkänner eleven villkoren gällande terminsridningen.
 

Vårterminen 2019
Ridning sker terminsvis men är uppdelad i två betalningsperioder. Period I betalas senast den 31/12-18, Period II betals senast den 31/3-19, på Bg 331-4960. Skriv tydligt vad och vem det gäller.
Som ny elev har man rätt att betala för 3 provlektioner utan att förbinda dig.

Juior, tom 20 år; 60 min 185 kr/lekt X 23 lekt = 4255 kr  PI 2128 kr PII 2127 kr
Senior;                 60 min 220 kr/lekt X 23 lekt = 5060 kr  PI 2530 kr PII 2530 kr

Rider du med egen häst betalar du 50 kr mindre per lektion.

Återbetalning sker endast vid skada eller sjukdom som hindrar dig från att kunna rida. Uppvisande av läkarintyg krävs. Genom att betala in ridavgiften godkänner eleven villkoren gällande terminsridningen.