Teoridagar

En till två gånger per termin har ridgrupperna teori enligt schema. Dessa lektioner kan även vara praktisk undervisning i samband med en anna aktivitet på en annan dag. Missad teoridag kan endast tas igen på annat hästkunskaptillfälle.

Hästkunskap vårterminen 2019

Vecka 3   ons 16/1
Vecka 4   fre 25/1 
Vecka 5   fre 1/2, endast vuxen lektion

Vecka 8   mån 18/2
Vecka 9   tor 28/2
Vecka 10   lör 9/3
Vecka 12   tis 19/3

Dessa dagar har hästarna ledigt.