Styrelsen Nääs Ridförening

Styrelsen väljs årsvis vid föreningsstämman. Om du har några synpunkter eller frågor kring vår verksamhet fär du gärna göra av dig till någon om ledamöterna.Ordförande
Jonas Udd
Tel: 0708-462090
 Marknad
Christoffer Zevin
Tel: 0735-124754

 


Ledamot
Frida Hellberg

 

Suppleant 
Laila SköldUS kontakt
Stefan Larsson 
Tel: 0739-304195
 Kassör
Pia Landby
ekonomi@naasridforening.se
 


Ledamot
Cecilia Remling
 


Suppleant
Richard RaimerBidragsfrågor
Lena Engberg                Tel: 0706-224730
 Fastighet
Bosse Florell
Tel: 0761-911990

 


Ledamot
Victoria Andersson
 


Adjungerad
Hans Engberg                    Tel: 0708-862583

Styrelsen Undomsektionen

Ledamot US
Jenny Larsson 
 

Suppleant US 
Caroline Lundgren