Medlemsinformation

Medlemsavgifter 2019 - mer info inom kort
Medlemsavgifter 2018

För att rida i verksamheten och på anläggninge krävs medlemsakap i Nääs Ridförening.
400 kr för junior (tom 20 år) och 500 kr för senior.
Avgiften betalas in på Bg 331-4960 och gäller per kalenderår. Skriv "Medlemsavgift 2018" samt namn och peronnummer.

Som medlem ansvarar du för att registrera/uppdatera dina peronuppgifter i medlemsregistret i Idrottonline.
 

Bli medlem
Registrera dig här: 
http://www.naasridforening.se/foreningen/Medlemsansokan/
 

Viktig nyhet om din försäkring
Du som är medlem i en förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet är olycksfallsförsäkrad i Folksam.
 
Försäkringen ger dig ett bra grundskydd om du råkar ut för en skada när du rider och är en medlemsförmån framtagen i samarbete med Svenska Ridsportförbundet.
Nyhet  2018 - Förenklad rutin för att anmäla  skada. Se information längre ner.
 
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under:
aktivitet anordnad av Svenska Ridsportförbundet, dess distriktsförbund, medlemsförening eller i samverkan med medlemsförening.
enskild ridning och träning.
direkt färd till och från verksamhet enligt ovan.
Om träning/tävling anordnas på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med sådan resa.
Anmäl skada så här
Är du medlem eller målsman och vill anmäla en olycksfallsskada? Ring 0771-950 950 – säg att du är medlem i Svenska Ridsportförbundet. Du kan också anmäla olycksfallsskada på folksam.se/ridsport
Läs mer om olycksfallsförsäkringen HÄR