Terminsavgifter

Höstterminen 2018
Ridningen sker terminsvis men är uppdelad i två betalningsperioder. Period I betalas senast den 31/7-18, Period II betalas senast den 31/10-18, på Bg 331-4960. Skriv tydligt vad och vem det gäller.
Som ny elev har man rätt att betala för 3 provlektioner utan att förbinda dig.

Junior, tom 20 år; 60 min 180 kr/lekt X 20 lekt = 3600 kr  PI 1800 kr  PII 1800 kr
Senior;                   60 min 210 kr/lekt X 20 lekt = 4200 kr  PI 2100 kr  PII 2100 kr

Rider du med på egen häst betalar du 50 kr mindre per lektion.

Återbetelning sker endast vid skada eller sjukdom som hindrar dig från att kunna rida. Uppvisande av läkarintyg krävs.
Genom att betala in ridavgiften godkänner eleven villkoren gällande terminsridningen.
 

Vårterminen 2018
Ridningen sker terminsvis men är uppdelad i två betalningsperioder. Period I betalas senast 31/12-17, Period II betals senast 31/3 -18, på Bg 331-4960. Skriv tydligt vad och vem det gäller.

Som ny elev har du rätt att betala för 3 provlektioner utan att förbinda dig. 
Junior, tom 20 år; 60 min 180 kr/lekt X 23 lek = 4140 kr   PI 2070 kr  PII 2070 kr
Senior;                   60 min 210 kr/lekt X 23 lek = 4830 kr   PI 2415 kr  PII 2415 kr

Återbetalning sker endast vid skada eller sjukdom som hindrar dig från att kunna rida. Uppvisande av läkarintyg krävs.
Genom att betala in ridavgiften godkänner eleven villkoren gällande terminsridning.

Tänk på att du även behöver vara medlem för att rida i verksamheten. I medlemskapet ingår det en olycksfallsförsäkring, god trivsel och god gemenskap ihop med andra i en fantastisk miljö.